Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

CITÁTY, VÝROKY, ZAMYŠLENÍ ...

23.06.2021 01:47

Pokud nechceme, aby nám vztahové problémy ničily vztahy, nehledejme viníka, ale hledejme společně příčiny a řešení

(Zdravý) vztah k sobě je základem pro všechny další (zdravé) vztahy ...

Respekt je základem a podmínkou pro soužití odlišných lidí. Takže se týká všech, pokud nechceme žít sami.

Jedině morálka a etika, kterou přijmeme opravdu "za svou", má stabilizující účinek. Jinak zvítězí stud, strach nebo pokušení.

Kdo chce s vlky být, musí s nimi výt a kdo vyje s vlky, stává se vlkem.

Růže nám krásně ukazuje, co je obrana. Svými trny nikdy neútočí, ale brání své bezpečí.

Důkazem toho, že dokážeme převzít odpovědnost za svoje štěstí, je schopnost si jej vytvářet, i když okolí nám jej nenabízí.

Srdce každého člověka je zdrojem lásky a síly, ale jen tehdy, pokud mu dovolíme se otevřít a žít svou podstatu...

Vzájemné školení skrze zrcadlení ve vztazích často neustojíme. Pokud nepochopíme příčiny, tak až osamělost nám může otevřít oči.

Chcete-li dosáhnout osvícení, tak začněte tím, že si stoupnete před zrcadlo a pořádně si na sebe posviťte.

Jsem příliš "slabý a zbabělý" na to, abych s lidmi bojoval, ale cítím velikou
sílu a odvahu, pokud je mohu obejmout.

Je lepší naivně věřit v mír a v lásku, než být "realistou" a "sedět ve strachu za dveřmi se zbraní a očekávat nepřítele".

Děkujme více a častěji, než k tomu máme pochopitelný důvod. Za čas jej pochopíme.

Kdo věří v zákonitost dobra, posiluje dobro a koná jej. Kdo věří v nutnost zla, těžko se ubrání tomu, aby se nestal jeho součástí.

Hledejme, co nás spojuje a nechejme se inspirovat a obohatit tím, v čem se lišíme. To, co je neslučitelné řešme konsenzem.

Pokud nejsme šťastni a život nám nedává smysl, hledejme stále změnu k lepšímu. Utrpení je jen výzvou ke změně.

Smrt je jen konec jedné formy života ,která buď vyčerpala svůj potenciál a nebo naplnila svůj smysl. Život dále pokračuje skrze svůj otisk v dalších formách života

Prospěch získaný zlým skutkem přinese VŠEM násobně více ztrát, než jím ZDÁNLIVĚ získá prospěch pro sebe jeho tvůrce.

Dlouhodobá láska v partnerství je vzácná "návštěva", která s námi žije, pokud ji dáváme patřičnou péči. Jinak odchází

Opravdové Lásce náleží i svoboda, protože nebude zneužita.  Láska bez svobody se proměňuje ve zlatou klec a naopak svoboda bez lásky se promění v samotu.

Láska je jako slunce v našem srdci, co rozdává teplo na všechny strany a všem

Opravdová láska není zlá. Je darem pro všechny a i si může najít cestu, aby neubližovala, když po ní nebudeme chtít to, co není.

Udělat dobrý skutek přinese všem daleko více bohatství, než co nás stojí jeho vykonání.

Dary, které jsme dostali, jsou určené k vytváření darů i pro ostatní.

Láska není na příděl a nemá ráda příkazy a zákazy. Má ráda svobodu. Pokud ji dáme svobodu, rozkvete a nabídne nám své dary.

Emoce nám nekomplikují život ale probouzí život. Proč bychom dostali něco, co nám škodí? I LÁSKA se prožívá skrze emoce

Není možné se nešťastně zamilovat, ale je možné si splést lásku se sobeckým uspokojováním své potřeby

Štěstí je host, který každý den jde kolem našeho domu, a záleží na nás, zda mu jdeme naproti a pozveme ho dál.

Víte jaký je rozdíl mezi "vzdát to" a "odevzdáním" ? Vzdát se je projev zoufalství a beznaděje. Odevzdání obsahuje víru a naději.

Jediný člověk, který nás může opravdu změnit, jsme my sami...

Pravý přítel nám dokáže říci pravdu tak, že ji dokážeme pochopit i přijmout .

Život nás zatěžuje těžkostmi a je to na nás, zda "TO ZABALÍME" a nebo "TO ROZBALÍME" . Pokaždé volíme mezi beznadějí a vírou.

Opravdová "síla" není v tom, že zvítězíme v každém boji, ale že umíme žít tak, že nemusíme bojovat.