Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

CITÁTY, VÝROKY, ZAMYŠLENÍ ...

30.03.2021 14:19

Milujme sebe a pak bližního svého .... prostě milujme ... jde to a přinese to harmonii úplně všem

Největší zmatení přinese lež, kterou oklameme sami sebe, protože tím lžeme i ostatním ...

Opatrnost přináší více bezpečí, ale strach nám nasazuje okovy a my mu dobrovolně odevzdáváme moc nad naším životem.

Mír a lásku najdi v srdci , je to hlavně v tvojí moci. Živ je vděčností, vírou zalévej , nech je rozkvést a s radostí rozdávej

Je lepší hledat cestu z bažiny života, která ostatním připadá jako utopie, než si obhájit zoufalou realitu a utopit se v ní.

Důvěra je půjčka, víra je dar.

Svoboda a láska mají v sobě větší životní sílu než násilí a strach, a tak nakonec budou převládat.

Přiznaná slabost je nakonec cennější než předstíraná síla. Pravda se nakonec ukáže a i přežije, protože je součástí života.

Někteří lidé žijí "prostý a obyčejný" život, ale srdce můžou mít moudré a laskavé

Jeden se může mýlit, dva se můžou hádat, dva ze tří se můžou spolčit, ale lidstvo by se mělo shodnout, pokud nechce bojovat.

Opravdu existují věrní partneři, kteří dokážou žít jedině spolu. Nerozlučná dvojice moudrý MÍR a milující LÁSKA.

Žádný boj nemůže nastolit opravdový Mír. MÍR může nastolit jen LÁSKA.

I bezpodmínečná láska je vlastně podmínečnou. Musí splňovat podmínku bezpodmínečnosti

Pokud se k nevědomosti přidá veliký strach, tak se může zrodit panika a zoufalství, které v nás mohou probudit zoufalé činy

Odvahu potřebujeme i pro prožívání lásky a radosti i štěstí.

Víte, co mají společného násilí a obětování se? Obojí je projevem zoufalství. Šlo by je ze života eliminovat ?

Někdy je dobré zavřít oči, abychom uviděli pravdu.

Víte jaký je rozdíl mezi ženou a mužem? Žena je neuchopitelná, kdežto muž ano..

Skutečná láska si neklade podmínky, které nás nebo druhého činí nešťastnými ...

Dotyk je jedna z forem komunikace a někdy může být výmluvnější než 1000 slov.

Pokud neznáte ani jeden z vašich talentů, tak jedním z nich je vaše schopnost vyhledávat nedostatky 

Proč nejde ovládat lásku vůlí? Protože vzniká a sídlí v "srdci", které má svou vlastní moudrost a vůli.

Mnoho chyb, které děláme, pochází z nefunkčního vzorce. Je těžké ho rozpoznat, ohraničit a nejtěžší je ho vyměnit za lepší.

Schopnost vděčnosti je jedením z největších darů pro náš život. Oči lépe vidí krásu, srdce lépe cítí lásku, hlava pozná klady.

Krok zpět nebo zastavení pro nalezení lepší cesty neukončí naši pouť. I malé vytrvalé krůčky správným směrem nás přivedou k cíli

Už před léty jsem si uvědomil, že se budu učit celý život a nepovažuji to za slabost, ale naopak za šanci, co nejdéle chápat život

Když přestaneme na zmateného člověka tlačit, aby se vzpamatoval, teprve pak se může přestat bránit a má prostor myslet jinak.

Vše, co prožíváme v životě, má svůj smysl a důvod. Důvodem, že je nevidíme, může být jen to, že mu žádný smysl nedáváme.

Ideálním partnerem/kou nejsou ti, kteří budou přijímat všechny naše chyby, ale kteří v nás probudí schopnost se změnit k lepšímu.

Lásku není třeba druhému dokazovat. Pokud existuje, tak se projeví spontánně sama.

Lásku stojí za to objevovat stále znovu a znovu, až objevíme tu, kterou přijmeme a dokážeme i s ostatními žít.

Pokud informace, které dostáváme, jsou hodně "vzdálené" od naší úrovně vědomí, tak se nás nedotknou a minou nás.

Smysl naší existence je dán potenciálem naší jedinečnosti a naším umístěním v časoprostoru.

Nehledejme to, jak máme žít, ale proč? Čeho chceme dosáhnout? Jasný cíl nám ukáže směr, cestu a jak po ní jít.

K tomu, abychom se přiblížili k "pravdě", které nerozumíme, používejme citlivost svého srdce. Pravda "voní" láskou.

Šestý smysl existuje a pokud jej necháme svobodně a autenticky rozvinout, tak se náš život zázračně promění. Je to LÁSKA

Věřím tomu, že hlavně my jsme tvůrci vlastního štěstí, ale někdy od nás potřebuje jen důvěru a svobodu, aby nás mohlo obdarovat

Každý den jsme vystaveni zkoušce a pokušení, ale i možnosti zažít něco krásného a naučit se žít šťastněji.

Pokud chceme, aby mohla láska svobodně proudit a měla prostor pro autentický život, neměli bychom ji stavět na závislosti.

I člověk, který nemá naši důvěru, může mít pravdu a nebo dobrý nápad. Není dobré to hned odmítnout, pokud to můžeme prověřit.

Láska je vzácný stav duše. Nedá se vyprosit, ale objevit. Rozdává se s radostí a vyžaduje péči. Buďme jí vděčni, když je s námi.