Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

CITÁTY, VÝROKY, ZAMYŠLENÍ ...

02.01.2021 13:24

 

Milí přátelé, přeji Vám ne jen příští rok, aby se Vám dařilo dobře pečovat o své zdraví, štěstí a lásku a tím si je zajistili.

Může se stát, že nás nezklamal partner, ale zklamali jsme sami sebe tím, že jsme do něho vložili nereálná očekávání.

Největším darem druhému je společně strávený čas v láskyplné pozornosti

Velikou prohrou v životě je , když musíme s někým bojovat. Boj je rezignace na možnost řešení konfliktu nenásilnou cestou.

Opravdová Láska se prohlubuje a šíří se. Té, co slábne, se u nás nedaří a mění se v něco jiného.

Když si posvítíme na naše srdce, tak zjistíme, že i ono vrhá stín ...

Pokud se dobrovoloně rozhodneme omezit svou svobodu, pak jednáme stále svobodně

Nejvíc pro světový mír uděláme tím, že ho přijmeme do svého srdce, vědomě si ho zvolíme a i ho žijeme na všech úrovních.

Rozum je naším mocným pomocníkem, ale pokud není propojen se srdcem a láskou, tak se může stát příčinou bolesti a zkázy

Pokud hledáme opravdové zdroje našeho neštěstí nebo štěstí, tak se podívejme do zrcadla.

Milí přátelé, přeji Vám ne jen příští rok, aby se Vám dařilo dobře pečovat o své zdraví, štěstí a lásku a tím si je zajistili.

Dosáhli jsme už vysoké živ. úrovně. Dovolme si jí projevit i v autenticitě, respektu a nenásilí. V tom vidím naši naději.

Pokud chceme, aby sdělení bylo opravdu"přijato", musí mít i "přijatelnou" formu (srozumitelnost, načasování, férovost a lásku)

Největším darem pro nás je, když můžeme někoho mít rádi. Čím jich je více, tím více jsme požehnaní. Přejme všem lásku.

Pozornost a péči, kterou dáme sobě, se projeví na pozornosti a péči, kterou dáváme ostatním a celému životu

Někdy jde pouze odpustit .... Není možné napravovat křivdu tak, že vznikne křivda nová 

Lásku nelze poměřovat a určovat, kdy a kolik ji dáme nebo máme dostat. Láska je svobodná a bezpodmínečná, a proto je vždy darem.

Nemůžeš změnit nikoho jiného, než sám sebe. Můžeš jen druhému pomoci uvidět na sobě to, co by chtěl změnit a aby to dokázal.

Tak jsem si uvědomil své dvě závislosti: Mít radost z prostého bytí a mít možnost být užitečný

S každým odložením nadbytečné kontroly, odkládáme i kousek strachu a děláme tím v sobě i více prostoru pro vnímání krásy a radosti

Kdo chce být šťastný, měl by se naučit neulpívat na minulosti, přítomnost plně prožívat a budoucnost vnímat jako šanci a výzvu

Být pro partnera dlouhodobě atraktivním, není jen o péči o náš vzhled, ale více o péči o krásu naší duše.

Není problém probouzet v sobě a nebo v někom lásku, ale problém je v tom, že si pod tou láskou každý představuje něco jiného.

Štěstí a lásku si "zaslouží" každý, ale ne každý objeví jejich podstatu a nalezne k nim cestu.

Pokud necháme OPRAVDOVOU Lásku žít svým životem, tak sama pozná, zda má vzniknout a kdy má odejít.

Peníze mají moc, kterou jim dáme. Stávají se zkouškou naší morální integrity. Obstáli jsme, pokud je dokážeme používat s Láskou.

Každá lež se rodí již těhotná a je připravena hned porodit další