Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

CITÁTY, VÝROKY, ZAMYŠLENÍ ...

27.09.2020 06:25

V nenásilnosti a empatii je skryta naděje pro naši budoucnost. Od vztahu k sobě přes vztah k ostatním až po vztah k přírodě.

Opravdová láska od jiného člověka nám přináší veliké dary, pokud je neodmítne naše malá láska k sobě samému

Pokud hlava neví, zda něco udělat, zeptejme se srdce a ono odpoví ANO či NE. Hlava pak doplní co, jak a proč.

Každý máme jeden talent, který z nás dělá génia. Svou jedinečnost. Pokud ji rozvineme, tak nemáme na světě konkurenta.

Skoro vždy se dá za něco děkovat, ale i si postěžovat a tím si vytváříme základní postoj k životu. Je to na nás, co si zvolíme

Kdo chce psa nebo NADĚJI bít, hůl si vždy najde. Kdo chce psa pohladit nebo naději podpořit, cestu si taky najde.

Ten kdo se má dostatečně rád, žije tak, aby netrpěl. Většina z utrpení jsou dílem lidí a hlavně nás samotných.

Při váhání, zda udělat něco, co se dotýká jiného člověka, si představme, že jsme na jeho místě a děje se to nám a pak konejme

Čím více svobody chci pro sebe, tím více ji potřebuji umět vnímat a dávat i jiným. Pak se i náš život více otevírá lásce a míru.

Četli jsme a slyšeli, co a jak má být a jsme i souhlasili. Ale pokud to chceme i žít, je potřeba to v sobě přeprogramovat

Chcete kráčet po cestě od konkurence ke spolupráci,
od strachu k lásce, od boje k míru ? Já ano 

Začněme s láskou k sobě. Je pro nás prubířským kamenem a zdrojem i pro lásku k ostatním..

Pokud považujeme zlo za normální součást lidského chování, tak nemáme šanci se tohoto chování v budoucnu zbavit.

Teprve tehdy, když k odpovědi na otázku CO A JAK? nalezneme i odpovědi PROČ? a ZDA NÁM VŠEM TO SLOUŽÍ? , můžeme správně konat.

Všímejme si toho, co nás spojuje, inspirujme se odlišností a s respektem a empatií řešme, co nás rozděluje.

To co jiným i sami sobě činíme...

Je moudrost, kterou nezískáme od školy života, ale dostaneme ji darem od univerza: Moudrost srdce, těla a duše

Každý člověk je tou měrou nesmrtelný, jakou se mu podaří zanechat otisk své duše v univerzu a nebýt s ním v rozporu

Děje, co mají svůj život, mají "svůj čas" pro zrození, růst, učení, změnu, naplnění poslání, stagnaci, vyčerpání a zánik.

Štěstí je UMĚT najít to své štěstí a žít ho a zároveň umět být v harmonii s ostatními i s tím, co nám dává univerzum.

Pro radost existuje vždy nějaký důvod, stejně jako pro smutek. Je dobré umět vidět obojí, ale radosti by mělo být více.

Výsledkem boje je i neštěstí a potenciál dalšího boje, ale opravdový mír přináší klid a harmonii.

Přesto, že je člověk poslušný cizí autoritě, osobní odpovědnost mu zůstává, protože z možností si zvolil poslušnost.

Učme se milovat odlišnost, nedokonalost a změnu, abychom mohli někoho milovat a mohli být i sami milováni.

Válku nikomu nepřeji ... a kdo si ji potřebuje prožít, tak ať s ní nezraňuje ty, co ji nepotřebují.

Žít v harmonii znamená dávat respekt, lásku a prospěch a to sobě, druhým a přírodě ke všeobecné spokojenosti

Nebraňme vzniklé lásce. Pokud nás to bolí, pochopme proč. Přijměme to přirozené a změňme to, co vzniklo umělým konceptem lásky.

To, co nám dává nejvíce, bereme jako samozřejmost a uvědomíme si to, až když o to přijdeme. Děkujeme za to a pečujme o to.

Právě jsem si uvědomil, že jsem vlastně velikej srab..Nedokážu žít život ve strachu, v utrpení a bez lásky 

Tak teď mi to došlo  Pravdoláskař je asi takový člověk, co dokáže ŘÍKAT PRAVDU S LÁSKOU 

Než vylijeme vědro plné špinavé vody do kanálu, přesvědčeme se, že na dně není skrytý briliantový prsten.

Pravda a láska budou pro nás jednou natolik krásné a svaté, že na lež a nenávist budeme citliví, ale nebudeme je používat