Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

CITÁTY, VÝROKY, ZAMYŠLENÍ ...

15.11.2020 13:41

Pokud se nám podaří uvidět to, za co můžeme děkovat, zjistíme, že toho je stále více a s vděčností přijde i radost

Pokusme se hledat řešení konfliktů ne skrze prosazení (WIN-LOSS) ani kompromisy (LOSS-LOSS), ale skrze KONSENZUS (WIN-WIN).

Co kdybychom z dnešního dne "pátku 13." si místo "pověry a strachu" udělali "den zvýšené citlivosti pro krásu a radost" ?

Čas, který věnujeme s láskou sobě, přinese lásku i ostatním a čas, který věnujeme s láskou ostatním, přinese lásku i nám.

Partnerství je výhodný společný projekt "spolužití". Láska je vzácná "návštěva", která odejde jinam, pokud o ni dobře nepečujeme.

Věříme pohádkám, a tak toužíme rozdělovat lidi jen na "prince" nebo "ubožáky". Ale reální lidé jsou někde mezi nimi.

Úplná dokonalost je jen teoretický pojem. Vyjma přírody je nedosažitelná navíc působí studeně, arogantně až nelidsky.

Jedině život v pravdě nám přináší opravdová řešení

Když neřekneš o své bolesti, zdržuješ ji ve svém srdci. Stáváš se nesrozumitelným a odmítáš dary, které by ti mohly pomoci.

Opravdovým štěstím není pro nás výhra ve sportce, ale pochopení cesty, jak si štěstí můžeme vytvářet sami.

Nehledejme venku "dokonalost" pro sebe, ale najděme takovou "dokonalost" v sobě, aby byla přijatelná i pro okolí.

Nejvíce zklamání si přitáhneme do života tím, že si vytváříme nadbytečná očekávání.

Dotýkat se neznámé ženy je jako hra na neznámý hudební nástroj. Zkušenosti dříve získané je nutné citlivě prosít a objevovat nové

Srdce se nenabízí k výměně, ale k společnému tanci. Samo se dává, když to cítí. Hlavě jde o zisk a z "lásky" dělá obchodní artikl

Pokud chceme žít šťastně a spokojeně jako v ráji, pochopme a přijměme, že život není ráj.

Co můžeš udělat zítra nemusíš dělat dnes. Dnes je čas prožívat to, co nejde odložit. Třeba se radovat, pokud je ta možnost

"Zaměstnavateli" prodáváme svůj čas a dovednosti, nikoliv SVOU DUŠI.

Každý den začne svoji pouť mnoho duší a jiné zase končí své poslání na této krásné zemi.Je to zákon života a všichni živí tvorové tím projdou.Příchozím patří přivítání a přání mnoho štěstí a odcházejícím poděkování a rozloučení.

Opravdovým vítězem boje je boj samotný, který každým naším bojem získává od nás výživu pro svou další existenci.

Pro mne je jediné vítězství, které je opravdovou čirou radostí a to je vítězství, při kterém nikdo neprohraje.

S člověkem, kterého miluji, nepotřebuji bojovat ani nad ním vítězit.

Respekt můžeme dát každému, ale jen některým můžeme dávat svůj čas a energii, protože mají své meze.

Veliká víra v nedokonalý rozum mu někdy umožňuje generovat veliký strach a někdy i veliké hlouposti

Podmíněná "láska" je jen projevem uspokojení z naplnění našeho očekávání. Promění se v nespokojenost, pokud se očekávání nenaplní.

Lásku si "zaslouží" úplně každý i bez zásluh. Ne každému ji ale můžeme dát, pokud ji přebije silnější negativní emoce.

Štěstí máme teprve dost, pokud nám ho nemusí nosit z venku host .

Právě taková duše, jaká jsi, jsi tady vítána, abys mohla rozvinout a naplnit svoji jedinečnost a obdarovat i ostatní.

Den bez radosti a lásky dělá místo pro pocit smutku a strachu. Nečekejme na radost a lásku, ale učme se ji vidět a žít každý den.

Pravdivost a autenticita přináší pochopení a úlevu. Ohrožuje jen ty, kteří potřebují něco skrývat.

Chceme-li lepší život, pak především sami ho žijme lépe a to i tím, jak ho předkládáme ostatním.

Prevence by neměla být motivována strachem, ale láskou a touhou po štěstí, aby strach neměl více naší pozornosti než láska

Tak co si zvolíme? "Bít" a možná pak spolu nebýt a nebo "nebít" a pak moci být spolu a v míru?

Každá energie lásky, která se propojí s naším srdcem, je pro nás velikou ctí. Stáváme se tím pomocníkem stvořitele.

Chceme-li prožívat radostný život, tak bychom se měli naučit uvidět krásu a radovat se z toho, co máme právě teď k dispozici.

Než někoho za něco osočíme, podívejme se nejdříve do zrcadla

Život není jednoduchý, ale pokud ho nepochopíme, nezoufejme. Přinese nám nápovědu ... 

Vnější krása se brzy okouká, pokud není projasňována krásou vnitřní...

Nebraňme se blízkosti. Rozevřeme náruč, zavřeme oči, obejměme se a nechme mluvit naše srdce. Ona hovoří společným jazykem lásky.

Pokud chceme rozumět více jeden druhému a být si blíž a moci odložit strach a otevřít AUTENTICITU, naučme se NENÁSILNÉ KOMUNIKACI

Žít více pravdivě k sobě i k okolí vyžaduje bdělost, odpovědnost, odvahu, férovost a laskavost. Odměnou nám bude více štěstí