Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

CITÁTY, VÝROKY, ZAMYŠLENÍ ...

11.10.2022 11:16

 

Dobro je funkční a v souladu se životem a přetrvává. Potřebuje ale i péči. Zlo není a časem zaniká, pokud jej neobnovujeme.

Závislosti jako alkohol, cigarety, jídlo, sex, antidepresiva .... mají společný důvod: Nahradit "vnitřní nedostatek". Pokud se nám podaří ho odhalit a naplnit, tak můžeme závislost opustit.

Opravdovým "lékem" a pomocí je to, co navrací sílu a ne to, co vytváří novou závislost.

Bez sebepoznání nemůžeme být vědomě sami sebou. Nevíme vlastně, co chceme a co nechceme a nemůžeme si to ani svobodně volit.

Poskytněme ostatním, co očekáváme od nich: Stejná práva, svobodu, respekt, soucit, seberealizaci, nenásilí, férovost, sebeobranu

Kdo nemá rád sám sebe, stěží dokáže mít rád i ostatní lidi a platí to i naopak. Pak si budujeme osamělost a smutný život.

Laskavá autenticita hory přenáší 

Láska není obchod, ale dar, který inspiruje k dalším darům.

Ke zmírňování bolesti a posilování radosti vedou dvě cesty: Zevnitř a z venku. Ta vnitřní je dostupnější.

Přijde mi cynické, zoufalé, pokrytecké a nevedoucí k opravdovému míru požadovat dodržování válečných konvencí .
Je z toho zřejmé, že si lidé stále chtějí hrát na vojáčky a na silnějšího a slabšího. 

Teprve autenticita, nenásilná komunikace, respekt a vůle najít shodu umožňují a nachází řešení problémů ve vztazích mezi lidmi.

Právě takový, jaký jsi, jsi tady vítán. Můžeš být šťastnější a šířit více radosti a nebo zmatenější a ukazovat více bolesti.

Opravdová Láska, kterou můžeme cítit a dávat z hloubi srdce jako dar, je pro nás větším požehnáním, než ta, kterou dostáváme.

Většinový názor nemusí být vždy tím správným a může se stát zvůlí. Připojme se k němu, pokud je i náš a můžeme se za něj postavit.

Moc, peníze a krize odhalují charakter.

Naděje umírá poslední, pokud ji sami nepohřbíme už během života.

Dar vědomí přináší poznání přírodních sil a tím nám dává i velikou MOC. Jedině žití v LÁSCE nás může uchránit před zneužitím.

Stačí si uvědomit, že sexualita je posvátná a sex přijímat a prožívat jako milování a lásku a stane se požehnáním.

Zdravý duch obklopuje většinou i zdravé tělo, protože o něj vědomě pečuje, naslouchá jeho signálům a nezatěžuje jej stresem.
Pokud se nám podaří, aby duše, srdce, tělo a mysl spolupracovali, tak náš život bude v požehnané harmonii.

Dovolit si milovat, znamená dovolit si plně žít. Láska je lékem a energií. Bez ní je život těžký a okleštěný. Začněme u sebe.

Jsme přísní a nároční na sebe i na druhé a to více, než jsme schopni hned reálně zvládat, a tak trpíme v ž
ivotě více než musíme.

Hrajeme "společenská líbivá divadla", abychom byli co nejpřijatelnější, ale nejlepší by byla asi autenticita.