Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

CITÁTY, VÝROKY, ZAMYŠLENÍ ...

29.06.2022 03:30

Vědomé ženy a vědomí muži , neklamou druhého a pravdě jen slouží.

Použití násilí proti člověku je pro vědomého člověka legitimní jen v případě přiměřené obrany.

Budoucnost je jako maják, který vidím v mlze. A vidím ho, pokud mi dává smysl. Maják může zhasnout a jiný se může rozsvítit.

Pravda bez lásky může být i zraňujici, ale pravda s láskou přináší úlevu.

Pravda by neměla být zneužita k nadvládě a zastrašování. Měla by přinášet pochopení, poznání a osvobození.

Mějme odvahu žít nově a naplno. Jen tak se můžou proměnit naše promarněné šance a přehnané obavy v realitu.

Nedovolme, aby nám bolestivá minulost zavřela srdce a cestu k radosti a k lepšímu životu.

Vysněná očekávání často přináší zklamání, ale i většina obav se nikdy nenaplní. Co s tím můžeme udělat?

Je nefér po někom chtít dělat to, co bychom mohli a měli dělat sami, ale neděláme. Kázat vodu, ale pít víno.

Pravda není určena k boji, ale k radostnému poznávání, většímu porozumění a sbližování.

Optimismus stejně jako pesimizmus nejsou přetvářkou , ale projevenou volbou cesty životem.

Zraňovat lidi je projevem zoufalství a nebo nevědomosti. Přinášet mír a radost je požehnáním pro všechny.

Abychom dokázali opravdu svobodně milovat, nejprve důvěřujeme lásce a srdci více, než naše hlava důvěřuje strachu.

Nehledej cizí srdce, které tě bude stále milovat, ale nalezeni lásku ve svém srdci a způsob, jak ji udržet stále živou.

V dnešní době je pro ženu těžké být klidná, svébytná, empatická, laskavá a trpělivě chápající vůči mužům.

V dnešní zmatené době působí vědomý a laskavý muž na ženu jako anděl a silný magnet

Mocný je ten, kdo dokáže odpovídat za sebe a za svůj život a nedělat problémy sobě ani nikomu jinému.

Kdo nevidí máslo na své hlavě, tak ať se podívá na svou hlavu do zrcadla

Lásku nepoznáte hlavou, tím že naplní vaše přání, ale ucítíte ji tělem a srdcem. Rozvibruje vás, probudí srdce a ucítíte její vůni

Je bolest přirozená od přírody, která nám pomáhá a nejde odstranit. Pak je umělá, kterou si vytváříme sami a tu lze změnit.

Pokud se chováme jen na základě toho, co se stalo, jsme v pasti minulosti. Jen něco nového může něco změnit.