Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

CITÁTY, VÝROKY, ZAMYŠLENÍ ...

25.04.2022 20:36

 

Náš strach z nedostatku pro všechny se může proměnit v soupeření, oddělení, chamtivost a nakonec v boj.

Jsou situace, kdy neukočírujeme násilí. O násilí se rozhoduje daleko dříve, než k němu dojde. Naše přednastavení o něm rozhoduje.

Pokud naše pozornost vnímá více negativa, pak jsme ve vlastní "pesimistické pasti". Život se stává více utrpením než radostí.

Nebojme se milovat...Bojme se podlehnout strachu.....

Prožívat RADOST A SPOKOJENOST je do značné míry naše dovednost je vnímat, prožívat a pečovat o ně. Především je to o našem nitru

Hledám cesty, jak odstraňovat nenávist mezi lidmi a ne jak ji ospravedlňovat. Válka není řešením. Je zárodkem další války.

Plnou pravdu ve sporu lidí často nemůžeme poznat, protože ti, co jí jsou nejblíže, ji účelově překrucují a někdy tomu i sami uvěří

Ten, kdo bojuje, "posiluje" ruce, hlavu a srdce k boji a oslabuje v sobě schopnost něhy, soucitu a lásky.

Jakmile přijmeme sami sebe svou sebeláskou, pak se všechno začne zlepšovat.

Opravdu si potřebujeme vytvářet posmrtné nebe a peklo? A co si již nyní vytvářet svým životem prostý a spokojený život?

Pokud hledáme v životě jen postupy-Jak a ne důvody-Proč, tak se nám může stát, že dosáhneme cíle, ale mineme ten hlavní - štěstí

Nejprve o naplnění našeho pocitu svobody rozhoduje pan Strach, ale o naší vědomé svobodě rozhoduje královna Láska.

Pokud chceš poznat pravdu ve sporu, poslouchej obě strany nebo ty, kteří nikomu nestraní a ty , kteří pravdu uctívají více než ego

Pokud budou muset naše ženy mít vedle sebe silné a bojovné ochránce, pak i násilí a války nás neopustí 

Pokud nám naše úkoly dlouhodobě neumožňují prožívat v životě radost, pak je možné, že jsme jim obětovali svůj život.

Skutečné bohatství neurčuje majetek, ale moudrost a laskavost srdce

Opravdovou sílu neprokážeme tím, že zvítězíme v boji, ale tím, že dokážeme setrvat v míru.

Košile bližší než kabát, ale na dobu ledovou košile nestačí a kabátů je málo, a tak se musíme domluvit.

Pokud budeme oceňovat hlavně svou povrchní krásu, tak si pustíme k sobě hlavně podobné lidi.

Člověk je opravdu svobodný, pokud nemusí konat vědomě zlé činy.

Pokud bude košile bližší než kabát a budeme si říkat, že život je boj, tak se válek nezbavíme

Nepřítelem není jiný člověk, ale myšlenky, které z nás dělají nepřátele a rozpoutávají války a vtahují nás do bludného kruhu boje