Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Citáty, výroky, zamyšlení

10.05.2020 12:22

"Milosrdná lež" může oddálit bolestivé poznání, ale může okrást oklamaného o část ryzího života, kterou má právo prožít.(10.5.2020)

Pokud v náhodném ději vidíme význam, pak ho vidí hlavně naše podvědomí a tím nám odhaluje to, co je v něm skryto

Aby se náš květ života rozvinul do své krásy, měli bychom pečovat o svůj osobní rozvoj

L..A.S.K..A
A.M.O.R.K
S.O.S.O.S
K.R.O.M.A
A..K.S.A..L

Není třeba stále hledat viníky našich problémů. Největším jejich "původcem" je pro nás ta nejbližší osoba - my sami ...

Někdy nám něco nefunguje jen díky našemu strachu a kontrole. Je potřeba to pustit, aby si to samo našlo cestu potřebnou k životu.

Zlo lze zlem jen zastavit. Odstranit lze jen nalezením a odstraněním příčin a vyléčením křivd

Právě dnes můžeme dobře oddělovat "zrno od plev". Správnost naší volby nám potvrdí radost a pocit úlevy.

Každé opravdové a hluboké dosažené poznání nám přináší pochopení, úlevu a smíření. Pokud ne, tak je třeba dále zkoumat ...

Největší výzvou a uměním pro nás je proměnit "zlo", které nás zasáhne, v přijatelné dobro pro všechny ..

Každý problém a zátěž až na hranici sil může být pro nás darem pro přiblížení se k hlubšímu poznání a vědomí a tím přináší i úlevu

Pro vzájemné porozumění je žádoucí říkat autentickou pravdu, ale také ji říkat tak, aby ji ostatní rozuměli a nikoho nezraňovala.

V rámci duchovní cesty není cílem se zcela zbavit Ega, ale Egoismu a nahradit ho "harmonickým všezahrnujícím Egem" - Láskou

Co když potřeba zbavit se úplně EGA je jen nepochopením a marnou snahou a zároveň právě projevem pýchy a velikého EGA ?

Každý z nás je vlastně přirozeně polyamorický, protože je v intimním vztahu vždy mimo svého partnera ještě i sám se sebou

My rodiče přejeme dítěti šťastný život. Dítě se učí nejvíce příkladem. Dokážeme žít opravdu šťastně? Co jim skutečně předáváme?

Kdo chce vidět tmu, uvidí ji i v podobě malého stínu a kdo světlo, tak uvidí jiskřičky ve svých očích i v absolutní tmě

Představuji si, jak se potkají "cizí" lidi a okamžitě spolu otevřeně hovoří o čemkoliv a radují se z krásných rozdílů. Šlo by to?

Pokud nedokážeme přijmout, že chybování je přirozenou lidskou vlastností, odsuzujeme lidi k životu v utrpení

Mnozí žijeme s absolutní vírou v nedokonalý rozumu a vyznáváme novodobé náboženství "kultu vědy".

Orgasmus je vrcholovým prožitkem štěstí. Univerzum nám ho pošle, pokud se děje něco důležitého a pozitivního v našem životě.

Proč místo empatií reagujeme na cizí neštěstí často radostně? Např: smíchem (mě se to nestalo) nebo "to je hlupák" (jsem lepší)

Pokud nepochopíme příčinu problému, zbude nám jen strach, že se s ním opět potkáme, a tak se nám to asi i stane.

Čím máme dopředu více "růžových" očekávání na svého partnera/ku, tím větší může být naše rozčarování a i větší pravděpodobnost, že i nastane ....

Nebojme se milovat srdcem, ale obávejme se toho, pokud "milujeme" hlavou. Obávejme se upřednostnit strach.

K dosažení mistrovství nepotřebujeme získat od mistrů "návody jak", ale "poznání proč a co" je naším vlastním mistrovstvím

Někdy se stane, že nedokážeme někomu odpustit, ale když pochopíme opravdu, proč se to dělo, tak zjistíme, že není již co odpouštět

Otevřme okno dokořán, ať může do našeho příbytku vstoupit slunce a s ním světlo. A pak dveře, ať odejde vydýchaný vzduch a strach

Netlačme na nikoho, ptejme se sebe, ptejme se ostatních, buďme inspirací a nechejme se inspirovat. ZMĚNA potřebuje svobodu a lásku

Vážení přátelé, nehledejme jednoduché vzorce na to, jak se vyhnout problémům. Hledejme pochopení toho, proč a jak se nám to děje.

Bičem a medem se udržuje stádo poslušných. Podporou vnitřní motivace ale získáme kreativního a vědomého člena společnosti

Co pro nás znamená mít DOSTATEK TOHO, CO OPRAVDU POTŘEBUJEME? Právě v těchto dnech máme velikou příležitost si to reálně uvědomit.

My všichni lidé se zemí sdílíme stejný časoprostor, a tak jsme jedna VELIKÁ RODINA. Stav každého člena se dotýká i ostatních.

Naše duše, tělo, mysl a podvědomí k nám bude vždy patřit. Naše štěstí a harmonie závisí na tom , jak o ně láskyplně pečujeme.

Někdo z nás se možná půjde podívat, jestli to Nebe opravdu existuje? Pojďme ho budovat již zde na zemi a zkusme ho i žít.

Koronavirus teprve kulminuje a oslabení jedinci jsou atakováni dalším virem. Je velmi nakažlivý a sídlí v naší hlavě. STRACH-CoV-2

Nemá smysl závidět a nebo si zoufat. Vždy bude existovat někdo, kdo je na tom lépe nebo hůře něž my....

All you need is life in love

Žijeme v podivné době, kdy tma nám svítí na cestu a světlo jen slabě ukazuje směr ... Je na nás, po které cestě půjdeme ..

O velikosti naší svobody rozhoduje náš strach. A to v takové míře, v jaké mu důvěřujeme a sami se mu odevzdáváme.

Asi se shodneme, že nás "pán" strach oslabuje. Proč tedy většinu života prožíváme skrze strach a nevolíme raději lásku?

V zrcadle života můžeme uvidět naši jedinečnou duši a pokud ji začneme i žít, tak uvidíme, že drží za ruku i naše štěstí.

Mám vás rád ne proto, že si to zasloužíte, ale pro to, že mi to umožňujete a za to vám děkuji.

Pokud někomu důvěřujeme, naložíme na něj břímě našich očekávání. Ale když v někoho věříme, dáváme mu požehnání svobodně žít

Pokud nechceme aby se nám problémy opakovaly, pak nehledejme "viníka", ale pochopení příčin, které z něho "viníka" vytvořily.

Virus není až tak nebezpečný, jako extrémní projevy lidí. Jejich strach - panika a zlehčování - je to jen chřipka

Prosím Vy, kteří chcete přinášet světlo do života, nepodléhejte pokušení využít této situace k náboru oveček a předražení. Děkuji

Přátelé, nepodléhejme hysterii ale ani duchovní pýše. Buďme v klidu ale i v rozvaze a v pozornosti