Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Citáty, výroky, zamyšlení

07.08.2020 02:27

 

 

Hodně naše vztahy deformují naše postoje k sexualitě. Hodně by nám pomohlo narovnat stud, strach a křivdy s ní spojené.

 

Nikdo nám nemůže přinést mír a lásku z venku, pokud pro ně neuděláme domov uvnitř sebe...

 

Láska, kterou zavřeme do klece nesvobody, nám uteče. Nemá ráda zákazy, příkazy a podmínky. Svobodně se rodí a šíří.

 

Právě jsem uslyšel, co nám i umožňuje svoboda: VŠICHNI můžeme dělat věci, které jsou špatné, a NIKDO nedělat to, co je dobré.

 

To, že někoho milujeme, neznamená, že on bude milovat nás. Člověku můžeme lásku dávat, ale nemůžeme ji vyžadovat. Není to obchod

 

Pokud se chceme posunout tím, že vystoupíme z komfortní zóny, tak začněme autenticky ale nenásilně komunikovat.

 

Není třeba zapomenout na někoho, kdo v nás probudil lásku a neopětuje ji, ale naučit se radovat z lásky i bez potřeby vlastnictví

 

Pokud se nám podaří kolem sebe vnímat krásu a lásku a začneme za ně děkovat, tak za čas zjistíme, že naše srdce se otevřelo vděčnosti a děkujeme stále více a více

 

Když nás něco trápí, tak pochopení pravé příčiny nám přináší úlevu a obsahuje v sobě i řešení.

 

Láska odpovídá expanzi naší duše. Rozšiřuje: naše - srdce, vědomí, soucit, přijetí, odevzdání a pak radost a samu sebe.

 

Proč asi, pokud někdo cítí něco jako svůj hendikep, tak informaci od druhého, že tomu tak není, vnímá s nedůvěrou?

 

Na dotaz: Už jsi byl na dovolené? odpovídám: Dovoluji si dělat práci, co mne baví, a tak jsem v práci a na dovolené neustále.

 

Přirozená autorita může být tím správným učitelem a zvěstovatelem poznání. Autorita podepřená bičem a cukrem dělá nedobrou službu.

 

S těmi, kteří neválčí s námi, ani my nemusíme bojovat. Nemusíme se jich pak bát a máme prostor pro lásku.

 

Dotyk je jedna z nejsilnějších a nejvýmluvnějších forem komunikace.

 

Dovolme si prožívat neagresivní emoce. Oplachují, čistí, aktivizují a směřují naši mysl.

 

Pomoc může překlenout momentální výpadek síly, ale ať nepřináší závislost, ale růst osobní síly a nezávislosti.

 

Největší posun v poznání reality nám přinese poznání, které svobodně pochopíme a přijmeme sami.

 

To my sami dopouštíme, že se naše paměť skrze náš strach plní často černým olovem, a tak naše mysl pak z něho generuje těžké černé myšlenky. Naše duše má daleko harmoničtější pohled na realitu a hlubší a delší "paměť" a obsahuje moudrost i naše poslání a směřování. Pokud se s ní spojíme, tak nám pomáhá míjet slepé uličky a ukazuje nám tu naši hlavní cestu za světlem, kterým můžeme nakonec posvítit i ostatním.

 

Sdělovat svou pravdu je nejlepší cesta životem, ale měly by ji doprovázet empatie, nenásilí a laskavost.

 

Většina z nás žije dobrovolně ve vězení vlastního strachu, které si sami postavíme výměnou za pofidérní bezpečí.

 

Naše mentální síla se projevuje v tom, jak dokážeme autenticky komunikovat s okolím. S respektem ke všem, bez násilí, beze strachu

 

Opravdovým štěstím je, když s někým zažíváme radost jen tím, že jsme v jeho blízkosti

 

Život je o dovednosti dobré volby tam , kde to jde a umět poznat, pochopit a přijmout to, co si nemůžeme zvolit nebo změnit

 

Předstírání vládne světu. Mladí předstírají stáří a staří předstírají mládí a mezi tím předstíráme, že jsme šťastní.

 

Pokud musíme někoho nutit dělat to, co je přirozené a prospěšné pro život, tak je v motivačním a učebním systému něco špatně

 

Hendikepem "zdravých" lidí je jejich přesycenost možnostmi, které se jim nabízí a neschopnost si vybrat

 

Svět se nemá přizpůsobit nám, ale my bychom měli pochopit, co se v něm děje a chtít po něm jen to, co nám může dát ....

 

Všechny vlastnosti a schopnosti jednotlivých subjektů jsou jim k dispozici tak, aby podpořily jejich existenci a pak jejich zánik.

 

Vztah je šancí a výzvou poznat a naučit se být sami sebou a zároveň nezraňovat sebe, druhého ani to "propojení" jedinečných duší

 

Radost s "kocovinou" nám opravdovou energii do života nepřidá, ale může nám přinést poznání

 

Používáním slov: vždy, nikdy, nesnáším, nenávidím, nelze, vina, nepřítel... posilujeme naše utrpení a bráníme změně k lepšímu

 

Největším zdrojem štěstí je naše schopnost milovat sebe a vše okolo

 

Být obdarován schopností prožívat BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU je stavem jakéhosi EMOČNÍHO OSVÍCENÍ

 

Pokud nechceme zažívat v životě strach, násilí, prohru a bolest, pak zkusme z něj postupně eliminovat boj

 

Chceme-li v životě opravdu "vítězit", pak hledejme takové cesty kupředu, kde nemusíme bojovat.

 

Nevyhledávejme problémy...Najdou si nás samy a není jich tolik, kolik jsme jich schopni vymyslet 

 

Každý den není posvícení, ale můžeme si všimnout tolika krásy a darů, že ho můžeme zažít

 

Jsem přesvědčen, že opravdový mír, štěstí a láska nemůžou být založeny na základě lží....

 

Všude kolem nás jsou "krásné a jedinečné" věci. Je jen na nás si jich všimnout a nechat je rezonovat se svým srdcem a se svou duší a pak z nich možná nechat vzklíčit a vyrůst další krásu...

 

Jaký život rodiče dětem ukážou a umožní, takový budou zpočátku i žít, než se jednou odhodlají žít ten vlastní ...

 

Láska nás obdarovává, když dokážeme s druhým žít autenticky sami sebe.

 

Povídá syn mámě: Mami jestli mi chceš opravdu pomoci, tak mi prosím nepomáhej

 

Pocit štěstí je odměnou za to, že jsme dobře pochopili, o čem je život a i o něj vědomě a vytrvale pečujeme....

 

Mocnými nástroji, které mohou změnit náš život k lepšímu ale i k horšímu, jsou naše srdce, vědomí a svobodná vůle. Dobře volme

 

Chyba, kterou jsme udělali, je nevratná, ale není důvodem naší viny. Dá se přijmout, pochopit, odpustit a pokusit se ji napravit

 

Šíření "dobra" skrze násilí a nebo manipulací není skutečným dobrem a říká se tomu "páchání dobra".

 

Určitou formou manipulace, která je pro nás hodně škodlivá, ale můžeme se jí vyhnout, je obelhávání sebe samého

 

Jednou si všimneme, že se k nám někdo najednou chová jinak. Ale on se nezměnil. To my jsme změnou sebe způsobili ten zázrak.

 

Manipulace je v něčem horším druhem násilí než přímý nátlak, protože manipulovaný o manipulaci vlastně neví a nemůže se bránit

 

Děkujme svým nenásilným odpůrcům, neboť právě oni nám pomáhají se upevnit v našich postojích a nebo vyrůst

 

Miluj bližního svého, jako sebe samého a buď laskavý k němu stejně jako k sobě, aby on mohl dělat to samé a mohli jsme se mít lépe

 

Velikost člověka je dána velikostí jeho srdce. Jeho láskyplný dotyk pocítíte, když se k němu přiblížíte.

 

LIDOVÁ TVOŘIVOST 

Jé ...Nazdárek kámo...

Nazdár.kámo..
Jsem tě dlouho neviděl kámo  Jak žereš ten koronacirkus?

Ále normálka kámo.. U nás v baráku to bzučelo jako v úlu, roušičky šily hubenky na plné pecky a pak ještě vystrčily před barák rouškovník pro bezďáky 
No a soused je pěkný pandement..
Nakoupil plný pytel toaleťáků a když šel do baráku, tak se mu vysypaly na chodník... ha ha ha
No a kámo, když jsem byl nakoupit žraso, tak se na mne kasal jeden koronácek kámo a že jako abych si hubenku pořádně nasadil...  No kámo prostě vopruz....

No a dnes votevírají zahrádky kámo, tak doufám kámo, že přijdeš na jedno koronpivko?....

No jasan kámo ..... Tak večer kámo .....

KOROŇÁK NÁS NEDOSTANÉÉÉÉ ....

Každý násilný boj nekončí mírem, ale jen příměřím. Mír je až výsledkem všeobecného usmíření, vědomím jednoty a přijetím nenásilí.

"Milosrdná lež" může oddálit bolestivé poznání, ale může okrást oklamaného o část ryzího života, kterou má právo prožít.(10.5.2020)

Pokud v náhodném ději vidíme význam, pak ho vidí hlavně naše podvědomí a tím nám odhaluje to, co je v něm skryto

Aby se náš květ života rozvinul do své krásy, měli bychom pečovat o svůj osobní rozvoj

L..A.S.K..A
A.M.O.R.K
S.O.S.O.S
K.R.O.M.A
A..K.S.A..L

Není třeba stále hledat viníky našich problémů. Největším jejich "původcem" je pro nás ta nejbližší osoba - my sami ...

Někdy nám něco nefunguje jen díky našemu strachu a kontrole. Je potřeba to pustit, aby si to samo našlo cestu potřebnou k životu.

Zlo lze zlem jen zastavit. Odstranit lze jen nalezením a odstraněním příčin a vyléčením křivd

Právě dnes můžeme dobře oddělovat "zrno od plev". Správnost naší volby nám potvrdí radost a pocit úlevy.

Každé opravdové a hluboké dosažené poznání nám přináší pochopení, úlevu a smíření. Pokud ne, tak je třeba dále zkoumat ...

Největší výzvou a uměním pro nás je proměnit "zlo", které nás zasáhne, v přijatelné dobro pro všechny ..

Každý problém a zátěž až na hranici sil může být pro nás darem pro přiblížení se k hlubšímu poznání a vědomí a tím přináší i úlevu

Pro vzájemné porozumění je žádoucí říkat autentickou pravdu, ale také ji říkat tak, aby ji ostatní rozuměli a nikoho nezraňovala.

V rámci duchovní cesty není cílem se zcela zbavit Ega, ale Egoismu a nahradit ho "harmonickým všezahrnujícím Egem" - Láskou

Co když potřeba zbavit se úplně EGA je jen nepochopením a marnou snahou a zároveň právě projevem pýchy a velikého EGA ?

Každý z nás je vlastně přirozeně polyamorický, protože je v intimním vztahu vždy mimo svého partnera ještě i sám se sebou

My rodiče přejeme dítěti šťastný život. Dítě se učí nejvíce příkladem. Dokážeme žít opravdu šťastně? Co jim skutečně předáváme?

Kdo chce vidět tmu, uvidí ji i v podobě malého stínu a kdo světlo, tak uvidí jiskřičky ve svých očích i v absolutní tmě

Představuji si, jak se potkají "cizí" lidi a okamžitě spolu otevřeně hovoří o čemkoliv a radují se z krásných rozdílů. Šlo by to?

Pokud nedokážeme přijmout, že chybování je přirozenou lidskou vlastností, odsuzujeme lidi k životu v utrpení

Mnozí žijeme s absolutní vírou v nedokonalý rozumu a vyznáváme novodobé náboženství "kultu vědy".

Orgasmus je vrcholovým prožitkem štěstí. Univerzum nám ho pošle, pokud se děje něco důležitého a pozitivního v našem životě.

Proč místo empatií reagujeme na cizí neštěstí často radostně? Např: smíchem (mě se to nestalo) nebo "to je hlupák" (jsem lepší)

Pokud nepochopíme příčinu problému, zbude nám jen strach, že se s ním opět potkáme, a tak se nám to asi i stane.

Čím máme dopředu více "růžových" očekávání na svého partnera/ku, tím větší může být naše rozčarování a i větší pravděpodobnost, že i nastane ....

Nebojme se milovat srdcem, ale obávejme se toho, pokud "milujeme" hlavou. Obávejme se upřednostnit strach.

K dosažení mistrovství nepotřebujeme získat od mistrů "návody jak", ale "poznání proč a co" je naším vlastním mistrovstvím

Někdy se stane, že nedokážeme někomu odpustit, ale když pochopíme opravdu, proč se to dělo, tak zjistíme, že není již co odpouštět

Otevřme okno dokořán, ať může do našeho příbytku vstoupit slunce a s ním světlo. A pak dveře, ať odejde vydýchaný vzduch a strach

Netlačme na nikoho, ptejme se sebe, ptejme se ostatních, buďme inspirací a nechejme se inspirovat. ZMĚNA potřebuje svobodu a lásku

Vážení přátelé, nehledejme jednoduché vzorce na to, jak se vyhnout problémům. Hledejme pochopení toho, proč a jak se nám to děje.

Bičem a medem se udržuje stádo poslušných. Podporou vnitřní motivace ale získáme kreativního a vědomého člena společnosti

Co pro nás znamená mít DOSTATEK TOHO, CO OPRAVDU POTŘEBUJEME? Právě v těchto dnech máme velikou příležitost si to reálně uvědomit.

My všichni lidé se zemí sdílíme stejný časoprostor, a tak jsme jedna VELIKÁ RODINA. Stav každého člena se dotýká i ostatních.

Naše duše, tělo, mysl a podvědomí k nám bude vždy patřit. Naše štěstí a harmonie závisí na tom , jak o ně láskyplně pečujeme.

Někdo z nás se možná půjde podívat, jestli to Nebe opravdu existuje? Pojďme ho budovat již zde na zemi a zkusme ho i žít.

Koronavirus teprve kulminuje a oslabení jedinci jsou atakováni dalším virem. Je velmi nakažlivý a sídlí v naší hlavě. STRACH-CoV-2

Nemá smysl závidět a nebo si zoufat. Vždy bude existovat někdo, kdo je na tom lépe nebo hůře něž my....

All you need is life in love

Žijeme v podivné době, kdy tma nám svítí na cestu a světlo jen slabě ukazuje směr ...:-( Je na nás, po které cestě půjdeme ..

O velikosti naší svobody rozhoduje náš strach. A to v takové míře, v jaké mu důvěřujeme a sami se mu odevzdáváme.

Asi se shodneme, že nás "pán" strach oslabuje. Proč tedy většinu života prožíváme skrze strach a nevolíme raději lásku?

V zrcadle života můžeme uvidět naši jedinečnou duši a pokud ji začneme i žít, tak uvidíme, že drží za ruku i naše štěstí.

Mám vás rád ne proto, že si to zasloužíte, ale pro to, že mi to umožňujete a za to vám děkuji.

Pokud někomu důvěřujeme, naložíme na něj břímě našich očekávání. Ale když v někoho věříme, dáváme mu požehnání svobodně žít

Pokud nechceme aby se nám problémy opakovaly, pak nehledejme "viníka", ale pochopení příčin, které z něho "viníka" vytvořily.

Virus není až tak nebezpečný, jako extrémní projevy lidí. Jejich strach - panika a zlehčování - je to jen chřipka

Prosím Vy, kteří chcete přinášet světlo do života, nepodléhejte pokušení využít této situace k náboru oveček a předražení. Děkuji

Přátelé, nepodléhejme hysterii ale ani duchovní pýše. Buďme v klidu ale i v rozvaze a v pozornosti