Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Citáty , výroky, zamyšlení....

18.12.2019 14:45

Láska, kterou rozdáváte jako radostný dar, posiluje Lásku ve vašem okolí.Tu kterou přidělujete hlavou jen některým, už není láskou, ale je splátkou nebo půjčkou.

Vybudováním ochranného brnění se chráníme před některými zraněními, ale bráníme tím i blahodárné lásce svobodně proudit (17.12.2019)

LASKAvý moc dobře ví, že LASKAvost není hloupost. Je schopností LÁSKY v jeho srdci se rozdávat jako dar.

Jedině pokud se nevyvyšujeme ani neponižujeme, se můžeme opravdu potkat na úrovni srdcí a duší.

Ne pragmatizmus, neústupnost a boj nám zajistí přežití, ale naopak citlivost, ochota ke změně a hledání harmonie.

Většinou nám v hádce nejde o věc, ale o to zvítězit, vyzvracet se a potřísnit toho druhého.

Negativní emoce nám způsobují naše očekávání a přidělení viny. Pokud je nechceme, redukujme očekávání a neřešme vinu.

Nehádat se s kýmkoliv není zbabělé, ale moudré.

Lepší vrabec v hrsti, než holubice na cizí střeše.

Tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo, až nám přestane chutnat.

Rozlité mléko může být příležitostí ke změně mnohem cennější, než je hodnota mléka.

Pokud hledáte lásku venku, vaše srdce je jako černá díra. Pokud ji naleznete a rozvinete ve svém srdci, stáváte se PRAMENEM LÁSKY

Mysl je mocný pomocník. Využívejme ji vytrvale k naplnění touhy našeho srdce. K tvoření a k životu s ostatními v míru a v lásce

Lásku nemůže nic zastavit, protože pro svůj život potřebuje jen samu sebe.

Teprve tehdy, pokud se nám podaří prožívat v životě mnohem více radosti než starostí, začneme chápat, pro co žijeme ...

Celý život se bojíme žít srdcem a přitom každým okamžikem po tom toužíme. Srdce nám může dát mnohem více než náš strach.

Každá spontánní láska, kterou zažíváme, je darem pro všechny. Jde o to žít takové vztahy, aby to tak opravdu mohlo být.

Žádná duše není bezvýznamná, každá má své jedinečné místo v mozaice univerza. Její význam nechápe pouze naše mysl

Láska je nám k dispozici jako ta nejmoudřejší vědma každou vteřinu našeho života. Jenom se jí otevřít a umět ji naslouchat

Dělat "chyby" je lidské, ale není potřeba si z chyb udělat omluvu pro zlo a zanevřít na snahu o hledání dobra.

Kráčejme spolu přes všechny rozdíly. Jsme stvořeni k lásce.

Komu vyhovuje soužití podle principu "život je boj a silnější vyhrává" i za cenu neustálé hrozby válek na všech úrovních?

Nikdo nás nemůže nacenit a pak si nás "koupit". Naše hodnota je dána naší úctou k sobě samému a tím co dokážeme nabídnout.

Jsme jenom lidi, a proto chybujeme. Tolerance, respekt, odpuštění, láska, náprava a poučení nám umožňují dále důstojně žít

Dělání zlých činů je projevem zoufalství, strachu, nutnosti, sobectví nebo neznalosti obecné škodlivosti

Trest přináší změnu k lepšímu, pokud je přijat viníkem jako spravedlivý a nejlépe svou vinu odčiní nadstandardním dobrodiním

Je krásné věřit tomu, že pravda a láska zvítězí, ale pokud to chceme i zažít, tak jim nesmíme stále házet klacky pod nohy (12.11.)

Až odložíme přemíru strachu, chamtivost a pýchu, pak se budeme moci více otevřít lásce a moudrosti.

Opravdová LÁSKA léčí problémy. Rozpouští: strach, závist, stud, nesvobodu, potřebu vlastnit/bojovat/kontrolovat - nabubřelost EGA

Skrze bolest nám univerzum dává zprávu, že je něco v nepořádku a to ne jenom v našem okolí, ale hlavně v nás samotných.

Důvěřujme lásce a milujme ji a ona se tím probudí ve našem srdci a stane se naší součástí

Bože, prosím, pošli mi to, co potřebuji prožít, abych se stal odolnějším, vědomějším a šťastnějším a byl přínosem i pro okolí

Muži nastolili patriarchát díky roli bojovníka a živitele, ale zajišťují tím ochranu jedinečné role žen pro zachování rodu.

Muž měl větší fyzickou silou a emoční otužilostí pro potřeby boje a lovu a žena má vyšší intuicí a citlivostí pro udržení života.

Až odložíme války a potřebu násilí, pak budeme moci více otevřít svá srdce lásce a budeme chránit život láskou a moudrostí

To, že máme v sobě dost lásky pro sebe i na rozdávání, poznáme tak, že se budeme radovat hned při zamilování i bez opětování.

Láska se nenabízí ke směně. Láska se cítí, dává se s vděčností jako dar a někdy i sdílí

Žena a muž nebyli stvořeni k tomu, aby spolu soupeřili, ale aby se milovali, plodili a žili spolu v radosti, svobodě a harmonii

Tanec je projevem života a život je jedním z největších tanců

Normální člověk je ten, který splňuje nějaký soubor norem. Žádné normy nemohou plně postihnout člověka. Nejsem normální

Pokud něčím "vyčníváme" z davu, tak bychom měli vědět, proč se tak děje a co tím dále způsobujeme

Naděje se tím více stává realitou, čím více v ní věříme. Když ztrácíme víru v možnou realitu, vzdalujeme se od možnosti naplnění.

Nechceme slyšet trápení druhého, protože máme svého dost, a taky o svém nemluvíme, "usmíváme se" a tak nerozumíme jeden druhému

Nehledejme lásku ve svém okolí. Buďme jejím zdrojem a jejími šiřiteli.

Hledejme jak změnit Win-Lost/výhra-prohra na Win-Win/výhra-výhra

Láska vychází přímo ze srdce a vztahuje se k duši, a tak je univerzální a neomezuje ji věk ani pohlaví.

Schopnost Lásky začíná u schopnosti respektu, tolerance a soucitu.

Každá změna k lepšímu může být zpočátku považována za naivní, ale pokud ji opravdu věříme a vytrváme, tak se může stát realitou

Žijeme v problémech. Jsme ve zmatení na základě nefunkčních vzorců, nepřesných informací a pod diktátem strachu.

Naše jedinečnost je přínosná, ale neměla by být zdrojem násilných konfliktů. Žijme ji tak, aby tu svou mohli žít i ostatní.

Jsem rád že žiju v ČR. Tady mne nemůžou zabásnout za podněcování k lásce a k míru

Pokud naše srdce navštíví dar lásky, dejme mu svobodu, ať může zářit na všechny strany, ale nezapomínejme na sebe

Pokud se odvracíme od malé bolesti , potkáme se s ní za čas znovu, ale to už bude o dost větší

Srdce může jásat, když pravdu může hlásat

Podporujme to, co nás spojuje. Nekonfliktní různorodost, ať nás obohacuje. Co nás odděluje, s respektem a nenásilně řešme.

Naše hodnota pro lidi neroste tím, že "MÁME PRAVDU" a dokážeme ji prosadit, ale tím, že dokážeme nalézat " SPOLEČNÉ PRAVDY"

Je dobré hledat stále lepší vlastnosti své i jiných, ale nemělo by nám to bránit zažívat radost a lásku.

Vykročit na cestu svojí duše vyžaduje někdy velikou odvahu, stejně jako poznat omyl a vykročit jiným směrem

Nepřestanu milovat lidi, abych mohl milovat sám sebe, protože jsem taky jenom člověk.

Pokud uvěříme tomu, že člověk je v jádru dobrý, pak mu tím vytvoříme prostor, aby se jím skutečně stal.

Naše nereálné předsudky a očekávání nám přináší reálné problémy a zklamání.

Je dobré si uvědomit, že se můžeme v průběhu života měnit a tak se můžou měnit i potřeby duše na našeho partnera.

Čím více předstíráme někoho jiného, než kým jsme, tím více snižujeme šanci si přitáhnout stabilního partnera.

Naše nereálné touhy nám přináší reálná utrpení

Kdo jinému lásku dává, sám do ní padá

To, že kráčíme po cestě k naplnění potenciálu své duše, poznáme tak, že pochopíme, jak prožitá minulost nás k němu směřovala.

Nebuďme otroky vlastních postojů a minulých pravd. Nejde o to hrát hry a předstírat pevnost, ale mít možnost žít svou autenticitu

Závist lze považovat za pozitivní emoci, pouze tehdy, pokud závidíme těm, co nezávidí.

Nemáme k dispozici "metr" na opravdovou lásku. Nesnažme se ji odměřovat. Nechme ji proudit dovnitř i ven, pokud ji můžeme cítit.

Můžeme chápat i ostatní. Nevyvyšovat se, neponižovat. Každý dělá, co může. Jenom jdeme po jiné cestě. Ukažme krásu té naší.

Tak že, jak jsme kritičtí k ostatním, tak bychom měli být i k sobě. A je požadavek vůbec splnitelný? Přináší nám to radost?

Hledejme všude kolem sebe možnosti uplatnění principu WIN-WIN. Jsem přesvědčen, že to jde a že v tom je naše možná budoucnost

Naše autenticita je to nejcennější, co můžeme nabídnout ostatním a jedině ona může něco změnit