Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Citáty , výroky, zamyšlení....

18.12.2019 14:45

Tak jsem konečně pochopil skrytý význam slova hypotéka. No protože nám zajišťuje hyposvobodu(7.3.2020)

Myslíte si, že peníze přináší štěstí a radost? Co kdyby naopak radostná tvorba a realizace štěstí přinášely i peníze?

Když dáváme nebo bereme někomu štěstí, tak jsou dva najednou, kteří ho dostávají nebo ztrácejí. A to my a zároveň ten druhý.

Naše emoce nám mohou sloužit. Aktivizují naše tělo i mysl a zvyšují naši autenticitu a vědomou přítomnost

Chceme-li být šťastní, naučme se v klidu, s pochopením až s přijetím přijímat to, co se děje a rozšiřujme krásu, kterou vidíme

Opravdová změna v nás nastane teprve tehdy, pokud o ni opravdu stojíme a přijmeme ji i za svou.

Pokud máte s někým problém a chcete ho řešit, tak ho neházejte na něj, ale na stůl, ať si ho můžete oba prohlédnout

Nátlak vyvolává protitlak a zavírá napadeného a otevírá boj. A tím se i zavírá prostor pro porozumění a soulad

Není možné dlouhodobě sloužit jiným na úkor sebe ani si nechat posluhovat od jiných na jejich úkor.

Když hlava to neví jistě, dát slovo srdci je na místě

Jedinou jistotou, o kterou se můžeme opřít, je to, že nic netrvá věčně a mění se.

Drahé člověčenstvo, jsme stále málo vědomí, abychom mohli rozhodovat za jiné lidí. Jen oni sami volí to, co se s nimi děje.

Slunce svítí pro všechny bezpodmínečně. V tom je příklad rovných šancí. Učme se od něj.

Pokud nám nevadí boj, pak patří boj do našeho paradigmatu a považujeme ho za normální a ne za krajní řešení.

Štěstí není muška jenom zlatá, štěstí je umět vylézt ze svého bláta...

Smyslem života je žít život, který naplňuje naše jedinečné vlastnosti , pak života samotného a je v harmonii s okolím.

Naše touha určuje TO, co nás přitahuje. Očekáváním bereme na sebe odpovědnost za případné zklamání z toho, jaké TO bude.

Ne náhodou jsme byli každý jedinečně obdarováni. Pomozme našemu životu, aby nebyl náhodný a zářil jako slunce pro všechny.

Buďme vděční za každou vteřinu, kdy nebojujeme, ale cítíme lásku v srdci a můžeme rozevřít náruč a vše obejmout. Nechme to růst.

Obézní můžeme být i mimo tělo. Tím že kupujeme i věci, které nepotřebujeme.

Víte, o které bohatství vás nikdo neokrade? O to, co máte v sobě jako jediní na celém světě. Vaši jedinečnou duši.

Přijetím zla za neřešetilnou normalitu se stáváme jeho spolutvůrci.

Nechme umřít válku 

Zásadním posunem ke spokojenosti, lásce a radosti je přijmout za ně osobní odpovědnost a hledat jejich zdroje především v sobě

Teprve pokud hluboce důvěřujeme sobě i druhému, tak se můžeme i hluboce otevřít a ukázat si navzájem svoji hlubinu.

To, že dobře pečujeme o náš vztah poznáme tak, že problémy jsou výzvou k růstu a ne k rozchodu a neoslabují lásku

Člověče, objev svůj talent, který prožíváš s vášní a pak se ho drž.

Laskavý ví, co je Láska a že Láska-ví

Boj je zoufalstvím a prohrou pro všechny. Opravdová mírová cesta umožňuje oslavovat všem vítězství.

Naše síla je darem ne jen pro nás. Pokud ji zneužijeme, mění se v prokletí.

Možná jsi pyšný na to, že nejsi pyšný? Možná jsi netolerantní k netoleranci? Možná se považuješ za lepšího, protože jsi skromný?

Život je neustálá výzva i pro ty , co si myslí, že jsou už za vodou. Možná nenašli, co hledali, a vidí další řeku před sebou ...

Hendikepovaní lidé se rodí proto, abychom nezapomínali na soucítění, pokoru a solidaritu

Prvním ověřením toho, zda umíme žít s partnerem a milovat ho, je schopnost milovat sebe a žít sám se sebou.

Sytí a hladoví si nevěří, pokud si nezažijí ten opačný stav

Člověk je schopen si hodně zkomplikovat život, ale když objeví svůj talent a rozvine ho, tak se stává božím tvůrcem.

Jak snadno a rádi vidíme chyby u těch druhých, abychom nemuseli vidět ty naše a cítili se být lepšími. Nejsme

Rozum bez lásky se může stát nástrojem zvůle a láska bez rozumu může být zdrojem utrpení

Zklamání se v "lásce" není důvodem k uzavření srdce, ale k otevření mysli a svého podvědomí k pochopení, proč se nám to stalo

Opravdová láska nemá ráda očekávání. Největší radost ji přináší její probuzení a když může svobodně žít 

Pro naše emoce a mysl (stejně jako tělo) je velmi vhodné otužování. Zvláště v "zimním období" 

Vztahy jsou živé organismy. Potřebují láskyplnou péči - úctu, výživu, hygienu, léčení, růst, svobodu, radost ... Jinak chřadnou.

Bolest nás učí hledat a objevit, co je opravdová nesobecká láska, která nám pak pomáhá překonat sobectví a přirozenou bolest.

Pokud nám někdo nabízí řešení konfliktu tím, že se oddělíme a případně to vyřešíme bojem, tak nám nenabízí vyřešení, ale jen oddálení problému. Jediným dlouhodobým řešením je společné nalezení mírové koexistence a oboustranně přijatá dohoda o nepoužívání násilí.

Zákony Univerza, drží vše pohromadě, a proto se nemění. Ostatní děje se mohou měnit, protože je potřebná jejich možnost změny pro zachování rovnováhy.

Naše transformace většinou neznamená změnu naší identity, ale proces "uvolňování se do sebe"

Každý duchovní směr, který hlásá krutost, mstu, násilí a nesnášenlivost je jen zlovolnou ideologií

Říkat svou pravdu je velmi potřebné, ale naučme se jí nezraňovat, jinak se jí budeme vyhýbat.

Sebeláska se projevuje naší odvahou vystoupit z komfortní zóny a zároveň ji tím posilujeme

Pokud se bojíme říci svým rodičům upřímně co si myslíme a cítíme, tak máme obecně problém s prosazením se i vůči ostatním

Omezující pravidla by měla být námi přijatá. Stát se naším domovem, kde se cítíme bezpečně, ale neměla by být vězením.

Pozor! Peníze mají moc propojit příjemce se způsobem jejich vzniku a se záměrem poskytovatele.

Pokud hledáme viníka pro naše problémy, dáváme pozornost tmě a minulosti. Hledejme poznání, růst a radost.

Nezoufejme.Všechno bude dobré. Všechno už je dobré. Prožíváme to, co potřebujee prožít. Rozevřete náruč...objímám

Nemůžeme nikomu na 100% důvěřovat ani sami sobě, přesto důvěru potřebujeme, a proto je důvěra DAREM víry v někoho.

Láska, kterou rozdáváte jako radostný dar, posiluje Lásku ve vašem okolí.Tu kterou přidělujete hlavou jen některým, už není láskou, ale je splátkou nebo půjčkou.

Vybudováním ochranného brnění se chráníme před některými zraněními, ale bráníme tím i blahodárné lásce svobodně proudit (17.12.2019)

LASKAvý moc dobře ví, že LASKAvost není hloupost. Je schopností LÁSKY v jeho srdci se rozdávat jako dar.

Jedině pokud se nevyvyšujeme ani neponižujeme, se můžeme opravdu potkat na úrovni srdcí a duší.

Ne pragmatizmus, neústupnost a boj nám zajistí přežití, ale naopak citlivost, ochota ke změně a hledání harmonie.

Většinou nám v hádce nejde o věc, ale o to zvítězit, vyzvracet se a potřísnit toho druhého.

Negativní emoce nám způsobují naše očekávání a přidělení viny. Pokud je nechceme, redukujme očekávání a neřešme vinu.

Nehádat se s kýmkoliv není zbabělé, ale moudré.

Lepší vrabec v hrsti, než holubice na cizí střeše.

Tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo, až nám přestane chutnat.

Rozlité mléko může být příležitostí ke změně mnohem cennější, než je hodnota mléka.

Pokud hledáte lásku venku, vaše srdce je jako černá díra. Pokud ji naleznete a rozvinete ve svém srdci, stáváte se PRAMENEM LÁSKY

Mysl je mocný pomocník. Využívejme ji vytrvale k naplnění touhy našeho srdce. K tvoření a k životu s ostatními v míru a v lásce

Lásku nemůže nic zastavit, protože pro svůj život potřebuje jen samu sebe.

Teprve tehdy, pokud se nám podaří prožívat v životě mnohem více radosti než starostí, začneme chápat, pro co žijeme ...

Celý život se bojíme žít srdcem a přitom každým okamžikem po tom toužíme. Srdce nám může dát mnohem více než náš strach.

Každá spontánní láska, kterou zažíváme, je darem pro všechny. Jde o to žít takové vztahy, aby to tak opravdu mohlo být.

Žádná duše není bezvýznamná, každá má své jedinečné místo v mozaice univerza. Její význam nechápe pouze naše mysl

Láska je nám k dispozici jako ta nejmoudřejší vědma každou vteřinu našeho života. Jenom se jí otevřít a umět ji naslouchat

Dělat "chyby" je lidské, ale není potřeba si z chyb udělat omluvu pro zlo a zanevřít na snahu o hledání dobra.

Kráčejme spolu přes všechny rozdíly. Jsme stvořeni k lásce.

Komu vyhovuje soužití podle principu "život je boj a silnější vyhrává" i za cenu neustálé hrozby válek na všech úrovních?

Nikdo nás nemůže nacenit a pak si nás "koupit". Naše hodnota je dána naší úctou k sobě samému a tím co dokážeme nabídnout.

Jsme jenom lidi, a proto chybujeme. Tolerance, respekt, odpuštění, láska, náprava a poučení nám umožňují dále důstojně žít

Dělání zlých činů je projevem zoufalství, strachu, nutnosti, sobectví nebo neznalosti obecné škodlivosti

Trest přináší změnu k lepšímu, pokud je přijat viníkem jako spravedlivý a nejlépe svou vinu odčiní nadstandardním dobrodiním

Je krásné věřit tomu, že pravda a láska zvítězí, ale pokud to chceme i zažít, tak jim nesmíme stále házet klacky pod nohy (12.11.)

Až odložíme přemíru strachu, chamtivost a pýchu, pak se budeme moci více otevřít lásce a moudrosti.

Opravdová LÁSKA léčí problémy. Rozpouští: strach, závist, stud, nesvobodu, potřebu vlastnit/bojovat/kontrolovat - nabubřelost EGA

Skrze bolest nám univerzum dává zprávu, že je něco v nepořádku a to ne jenom v našem okolí, ale hlavně v nás samotných.

Důvěřujme lásce a milujme ji a ona se tím probudí ve našem srdci a stane se naší součástí

Bože, prosím, pošli mi to, co potřebuji prožít, abych se stal odolnějším, vědomějším a šťastnějším a byl přínosem i pro okolí

Muži nastolili patriarchát díky roli bojovníka a živitele, ale zajišťují tím ochranu jedinečné role žen pro zachování rodu.

Muž měl větší fyzickou silou a emoční otužilostí pro potřeby boje a lovu a žena má vyšší intuicí a citlivostí pro udržení života.

Až odložíme války a potřebu násilí, pak budeme moci více otevřít svá srdce lásce a budeme chránit život láskou a moudrostí

To, že máme v sobě dost lásky pro sebe i na rozdávání, poznáme tak, že se budeme radovat hned při zamilování i bez opětování.

Láska se nenabízí ke směně. Láska se cítí, dává se s vděčností jako dar a někdy i sdílí

Žena a muž nebyli stvořeni k tomu, aby spolu soupeřili, ale aby se milovali, plodili a žili spolu v radosti, svobodě a harmonii

Tanec je projevem života a život je jedním z největších tanců

Normální člověk je ten, který splňuje nějaký soubor norem. Žádné normy nemohou plně postihnout člověka. Nejsem normální

Pokud něčím "vyčníváme" z davu, tak bychom měli vědět, proč se tak děje a co tím dále způsobujeme

Naděje se tím více stává realitou, čím více v ní věříme. Když ztrácíme víru v možnou realitu, vzdalujeme se od možnosti naplnění.

Nechceme slyšet trápení druhého, protože máme svého dost, a taky o svém nemluvíme, "usmíváme se" a tak nerozumíme jeden druhému

Nehledejme lásku ve svém okolí. Buďme jejím zdrojem a jejími šiřiteli.

Hledejme jak změnit Win-Lost/výhra-prohra na Win-Win/výhra-výhra

Láska vychází přímo ze srdce a vztahuje se k duši, a tak je univerzální a neomezuje ji věk ani pohlaví.

Schopnost Lásky začíná u schopnosti respektu, tolerance a soucitu.

Každá změna k lepšímu může být zpočátku považována za naivní, ale pokud ji opravdu věříme a vytrváme, tak se může stát realitou

Žijeme v problémech. Jsme ve zmatení na základě nefunkčních vzorců, nepřesných informací a pod diktátem strachu.

Naše jedinečnost je přínosná, ale neměla by být zdrojem násilných konfliktů. Žijme ji tak, aby tu svou mohli žít i ostatní.

Jsem rád že žiju v ČR. Tady mne nemůžou zabásnout za podněcování k lásce a k míru

Pokud naše srdce navštíví dar lásky, dejme mu svobodu, ať může zářit na všechny strany, ale nezapomínejme na sebe

Pokud se odvracíme od malé bolesti , potkáme se s ní za čas znovu, ale to už bude o dost větší

Srdce může jásat, když pravdu může hlásat

Podporujme to, co nás spojuje. Nekonfliktní různorodost, ať nás obohacuje. Co nás odděluje, s respektem a nenásilně řešme.

Naše hodnota pro lidi neroste tím, že "MÁME PRAVDU" a dokážeme ji prosadit, ale tím, že dokážeme nalézat " SPOLEČNÉ PRAVDY"

Je dobré hledat stále lepší vlastnosti své i jiných, ale nemělo by nám to bránit zažívat radost a lásku.

Vykročit na cestu svojí duše vyžaduje někdy velikou odvahu, stejně jako poznat omyl a vykročit jiným směrem

Nepřestanu milovat lidi, abych mohl milovat sám sebe, protože jsem taky jenom člověk.

Pokud uvěříme tomu, že člověk je v jádru dobrý, pak mu tím vytvoříme prostor, aby se jím skutečně stal.

Naše nereálné předsudky a očekávání nám přináší reálné problémy a zklamání.

Je dobré si uvědomit, že se můžeme v průběhu života měnit a tak se můžou měnit i potřeby duše na našeho partnera.

Čím více předstíráme někoho jiného, než kým jsme, tím více snižujeme šanci si přitáhnout stabilního partnera.

Naše nereálné touhy nám přináší reálná utrpení

Kdo jinému lásku dává, sám do ní padá

To, že kráčíme po cestě k naplnění potenciálu své duše, poznáme tak, že pochopíme, jak prožitá minulost nás k němu směřovala.

Nebuďme otroky vlastních postojů a minulých pravd. Nejde o to hrát hry a předstírat pevnost, ale mít možnost žít svou autenticitu

Závist lze považovat za pozitivní emoci, pouze tehdy, pokud závidíme těm, co nezávidí.

Nemáme k dispozici "metr" na opravdovou lásku. Nesnažme se ji odměřovat. Nechme ji proudit dovnitř i ven, pokud ji můžeme cítit.

Můžeme chápat i ostatní. Nevyvyšovat se, neponižovat. Každý dělá, co může. Jenom jdeme po jiné cestě. Ukažme krásu té naší.

Tak že, jak jsme kritičtí k ostatním, tak bychom měli být i k sobě. A je požadavek vůbec splnitelný? Přináší nám to radost?

Hledejme všude kolem sebe možnosti uplatnění principu WIN-WIN. Jsem přesvědčen, že to jde a že v tom je naše možná budoucnost

Naše autenticita je to nejcennější, co můžeme nabídnout ostatním a jedině ona může něco změnit