Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Čiň jinému to, co chceš, aby činil tobě....

03.06.2017 00:38

Pokud chceme dosáhnout změny ve svém okolí k lepšímu, tak nemůžeme používat metody a prostředky, které chceme svým konáním odstranit ... Pouze důsledným a autentickým činěním toho, co požadujeme od jiných ( a to se týká obsahu i formy) jim dáváme možnost uvidět světlo a cítit důvěru a připojit se k nám a činit to samé ....Jedinou výjimkou je situace, kdy se musíme bránit útoku pouze tak, že použijeme i to, co bychom sami nikdy nepoužili. Důležité je si uvědomit, že je to mimořádný akt a nenechat se strhnout k přijetí "zla" za své standardní jednání .....