Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

CESTA ZA SEBEPOZNÁNÍM A ZA ŠTĚSTÍM

07.03.2020 19:22

Na seminářích osobního rozvoje, které nabízím, vycházím hlavně z mých osobních a prožitých životních zkušeností. Uvědomil jsem si, že podstatné okamžiky, které přinesly zlomové změny ve směřování mého života, byly většinou spojené s bolestí a vztahovou krizí a nakonec vedly k hlubšímu sebepoznání a štěstí.

Při krizi mého prvního manželství jsem si uvědomil, že můj ryze racionální pohled na svět a snaha se opírat čistě o racionální argumenty mi neposkytly dostatek jistot a nebyl jsem schopen pochopit, co se děje v našem vztahu a jak ho zachránit.

Tato krize velmi zatřásla s mým žebříčkem hodnot a mými postoji a představami o fungování života a to mne přivedlo až k rozhodnutí navštívit seminář rodinných konstelací, kde jsem došel k zásadním poznáním:


VĚTŠINA Z NÁS JE POZNAMENÁNA NĚKOLIKAGENERAČNÍM TĚŽKÝM PŘÍBĚHEM S TRAUMATY A NEFUNKČNÍMI RODINNÝMI VZORCI, které přejímáme do svého podvědomí a VE SVÉM ŽIVOTĚ JE VĚTŠINOU NEVĚDOMĚ REPLIKUJEME.
Druhým poznáním bylo to, že nejsem schopen dostatečně porozumět jevům života, abych mohl jen na základě zkušeností a racionálního uvažování si zvolit vždy tu nejlepší cestu.
PŘIJAL JSEM DO SVÉHO ŽIVOTA DUCHOVNÍ ROZMĚR - POKORU, DŮVĚRU V ŘÁD, KTERÉMU NEROZUMÍM A DŮVĚRU V POUŽÍVÁNÍ DALŠÍCH SMYSLŮ, KTERÝM NEROZUMÍM - INTUICE, EMOCÍ A POCITŮ V TĚLE.

Mé druhé manželství mi přineslo veliký rozvoj poznání právě různých duchovních a alternativních směrů, včetně sebepoznání a dynamik ovlivňujících vztahy. I s mou druhou manželkou jsme přirozeně pokračovali v zrcadlení našich skrytých nefunkčních vzorců, což vyvrcholilo opět v partnerskou krizi. Přesto, že jsme již více chápali, co se s námi děje, tak se "školení" zacyklilo a náš růst a schopnost soužití se zastavily.
Po dlouhodobých emočně vypjatých výměnách jsem nakonec souhlasil s tím, že odejdu do Prahy "pracovat na sobě".
Opět i tato krize byla podstatným impulzem k přijetí nových pohledů na život. 

Přivedlo mne to k zásadnímu VĚDOMÉMU přijetí SEBELÁSKY A POCHOPENÍ VLASTNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA SVÉ ŠTĚSTÍ. To souviselo i s dalším uvědoměním si vlastní VIZE A POSLÁNÍ. Zároveň jsem se rozhodl prioritně se zabývat činnostmi a prací, které vychází z mých talentů a jedinečnosti a které mne osobně baví, naplňují a dávají mi smysl.

V souvislosti s těmito změnami jsem si uvědomil, že žiji šťastnější život .....