Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

CAUSUS BELLI - PŘÍČINA VÁLKY

25.04.2022 20:25

Každá "válka" začíná díky nízkému  stavu "vědomí" vůdců a nízkému vědomí a "slabostí" lidí okolo a existencí společenství s "válečnou" doktrínou, která války umožňuje a "ospravedlňuje"....
Agresivní myšlenka vůdce se postupně šíří a vzniká bojová ideologie, která se šíří skrze propagandu a prostí lidé se nepozorovaně promění v naslouchající "uvěřící" a začnou se pomalu vžívat do role vojáků, kteří pod praporem své ideologie jsou ochotni jít do války ...... 
Ti, co útočí, si často ani nevšimnou, že  podlehli ideologii a demagogii svých psychopatických vůdců a nebo jsou přinuceni se stát vojáky pod pohrůžkou a nebo za tučný "žold".
A pak ty, co se brání, protože nemají jinou možnost, jak uchránit sebe své nejbližší a pak to co je jim drahé .....
Vše může vzniknou pomalu nenápadně a vlastně bez zjevného zlého úmyslu :
Neopatrností, nepochopením, nekomunikací, nerespektem k odlišnosti, strachem z nedostatku, strachem z ohrožení, pocitem křivdy,.....
A nebo vyloženě ze zištných nebo jinak temných důvodů:
..... chamtivostí, potřebou pomsty, závistí, rozdělováním na MY a oni, touhou po moci, subjektivním účelovým pocitem nespravedlnosti,  .....
..... Následuje eskalace  vztahů a nalezení "svého oprávněného důvodu" k zahájení války. Dále z důvodu neschopností nebo neochoty nebo z důvodu nesplnitelných požadavků  je "znemožněno" nalezení mírové dohody a většinou na základě vykonstruované záminky začne válka .......
Opravdu jsme nuceni opakovat pořád dokola toto schéma?
Proč se nám nedaří vystoupit z tohoto bludného kruhu násilí?
Nebylo už dost zmařených životů, nešťastných vdov, manželek, dcer a synů?
Opravdu jsme tak neschopní najít řešení, jak z toho ven?
Jsem přesvědčen, že každý z nás se může podílet na změně.
Minimálně tím, že si uvědomí nesmyslnost a destruktivnost  tohoto cyklu válek a nebude svým životem toto násilné paradigma podporovat a bude v tomto duchu i vychovávat svým příkladem své děti.
Mír začíná v každém z nás.
Projevuje se ve vztazích v rodině pak se sousedy, v práci, ve vztazích k odlišným komunitám, náboženským skupinám, politickým sdružením, mezi národy, rasami,  ....
A "válka" může v malém vzniknout na jakékoliv z těchto úrovních a může skončit zabíjením a ničením hodnot..