Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

2014 - ohlédnutí zpět a pohled kupředu ...:-)

29.12.2014 19:54

Vážení přátelé,
je mým zvykem se koncem roku zastavit a pokusit se verbalizovat pocity a myšlenky, které byly pro mne v uplynulém roce nejdůležitější...
Opět jsem narazil na uvědomění, jak silná a potřebná je energie zvaná LÁSKA a to ve všech možných podobách. Uvědomil jsem si, že láska je především dar od univerza, který nám byl dán, abychom se lépe vyrovnali se životem, který u každého z nás obsahuje krásné ale mnohdy těžké a bolestivé a hlavně nepochopitelné chvíle. Tato energie je živným prostředím pro další mystérium pro VZTAHY a to ve všech rovinách od vztahu k sobě přes naše blízké až ke vztahu k odlišným lidem , k přírodě a k univerzu. A dalším fenoménem, který tyto vztahy podstatně ovlivňuje je AUTENTICKÁ KOMUNIKACE, bez které vzniká zmatení a chřadnou jak samotná Láska tak i Vztahy. Zdůrazňuji slovo AUTENTICKÁ - PRAVDIVÁ , ke které potřebujeme dostatek odvahy. A co bych ještě závěrem rád spojil, je LÁSKYPLNÁ KOMUNIKACE, která podle mne je základem proměny nyní běžně používané formy komunikace "KDO Z KOHO" na KOMUNIKACI BEZ NEGATIVNÍ ENERGIE (s tolerancí k odlišnosti, respektem a pokorou a dáváním svobody), která otevírá zpětně možnost rovným a vzájemně obohacujícím vztahům a podle mne i možné cestě k možnosti soužití nás lidí na této nádherné ale stále menší planetě. UŽ ZDE NENÍ podle mne MÍSTO PRO NENÁVIST, NÁSILÍ A NETOLERANTNOST .....
Jak by se zlepšilo naše soužití, kdyby se nám podařilo naplnit biblické "ČIŇ JINÉMU TO, CO CHCEŠ, ABY ON ČINIL TOBĚ" 
Přeji Nám ne jen na Nový rok ale na celý zbytek života více lásky, pravdivosti a odvahy a pak k nám možná přijde i harmonie a štěstí....
Mám Vás rád ...